ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

De zone Antwerpen (Provincie) bestaat uit 3 beroepsverbonden gevestigd in 3 zetels; beroepsverbond Antwerpen (Nationalestraat 111) - beroepsverbond Kempen (Turnhout - Korte Begijnenstraat 20) en ons beroepsverbond Mechelen (Onder Den Toren 4 A).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".

De belangrijke berichten of nieuws plaatsen we hieronder op de homepage, maar u kan meer treffen op de pagina "
kort nieuws".

Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Klik hier en stuur ons een email!

22/10/2014: Reactie op uitstel optrekking SWT-leeftijd

ACV en ACV Bouw, Industrie en Energie vernemen uit de media dat de regering overweegt om optrekking van de SWT-leeftijd met 2 maanden uit te stellen, in het belang van de rechtszekerheid voor werknemers en werkgevers. Dit is de logica zelve. Wetten en KB's, die er nog lang niet zijn, mogen niet terugwerken in de tijd. Er is geen enkele juridische basis om in te grijpen op ontslagen die door werkgevers zijn doorgevoerd binnen een andere geldende regelgeving.

>> Lees meer 

20/10/2014: Op een extra OR deelde de Europese directie mede dat zij het "Kleurenlabo" gaan sluiten in Bornem!

Door deze beslissing worden er 15 functies geschrapt in Bornem. De activiteiten worden gecentraliseerd op de site van Opgladbeek. Volgens de directie is de ingreep economisch noodzakelijk, volgens de vakbonden is dit een foute beslissing. Na aandringen van de vakbonden ging de directie akkoord om niet over te gaan tot ontslagen, maar zal men intern zoeken naar een gepaste functie voor de getroffen medewerkers. 

>> Lees meer


17/10/2014: Extra OR bij Schulman Plastics in Bornem op maandag 20 oktober 2014.

Bij Schulman Plastics uit Bornem wacht men in spanning af wat de Europese directie komt mededelen op een extra OR op maandag 20/10/14. 


10/10/2014: Nieuwe regering pleegt woordbreuk aangaande Arco-waarborg! Staatsgarantie is blijkbaar waardeloos!
Door slecht 40% te waarborgen van de inbreng, komt deze regering terug op haar gegeven staatswaarborg. Deze zwakke regeling is volledig toe te wijzen aan de houding van de NVA. Het is nu wel duidelijk dat deze partij neerkijkt op werknemersbelangen!

09/10/2014: Zweedse coalitie hakt in op werknemers!
Bereken hoeveel een indexsprong jou kost op www.indexo.be


26/09/2014:
Vakbonden en directie ALCON overleggen over andere aanpak uitzendarbeid!
De vakbonden zijn al enkele maanden in overleg met de directie van Alcon om een oplossing te vinden voor de manier waarop er wordt omgegaan met uitzendarbeid op het bedrijf. De vele uitzendkrachten en de lange periode zonder vooruitzicht op een vastcontract storen de vakbonden. Ook aan de aanvraagprocedure schort er ernstig iets, vandaar dat de vakbonden afspraken wensen te maken waarbij er duidelijke regels bestaan en de werknemers weten waar ze staan! Tegen november 2014 zouden de regels moeten vastgelegd zijn! Op 26/9 kon men nog niet tot een akkoord komen.

---------------------------------------------------------------
Meer nieuws treft u op "KORT NIEUWS"

Klik hier voor deze speciale website van het ACV!
Nieuwe wetgeving vanaf 1 september 2014
ACV BIE +

ConstruBadge verplicht voor elke bouwvakker
Vanaf 15 september krijg je als aangegeven werknemer in de bouw (ongeacht je nationaliteit) je eigen identificatiebadge in de bus. Deze ConstruBadge moet je op elke werf goed zichtbaar dragen. Bij verlies, diefstal of beschadiging moet je de werkgever inlichten zodat je een duplicaat krijgt. De invoering van deze badge maakt deel uit van het strategisch plan tegen sociale fraude in de bouw dat onderhandeld werd tijdens de laatste CAO.

Dossier Grondwettelijk Hof

Door de invoering van het eenheidsstatuut hebben arbeiders en bedienden sinds 1 januari 2014 dezelfde opzegtermijnen. Meer dan 100 000 bouwvakkers zijn echter een uitzondering. Hun nieuwe opzegtermijnen zijn veel lager. Robby De Ridder, lid van ACV BIE, is één van deze bouwvakkers en dient, met steun van het ACV, klacht in bij het Grondwettelijk Hof wegens discriminatie.

Wat krijg jij op je bord

het ACV is het een hongermaal voor werknemers, werklozen en ambtenaren. Minder inkomen en dus minder koopkracht. Maar het is een waar feestmaal voor de rijken en de ondernemers.

Wie hard werkt wordt nooit rijk. Maar wordt wel zwaar belast. Wie veel heeft wordt echter slapend rijk.
Wij willen dat iedereen bijdraagt. Naar draagkracht en vermogen. Niet door gewone gezinnen verder te verarmen of door werknemers eenzijdig de rekening te presenteren. Niet door wie al die jaren buitenschot blijft opnieuw te ontzien.

ACV lanceert vernieuwde website! Klik hier en bekijk!
Online stempelen: veilig, makkelijk en snel
Onze bedrijven - Klik hier!

Europa is een rem op onze strijd tegen sociale dumping
De Europese Commissie is geen voorstander van onze antimisbruikwet die van kracht is sinds begin 2013. Ze dreigen dan ook met een proces bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.  Deze beslissing kan fataal zijn voor de bouwsector, die nu al aan de rand van de afgrond staat door de enorme oneerlijke concurrentie die de sector al meerdere jaren teistert. Europa moet stoppen met stokken in de wielen te steken, en zou ons beter helpen in de strijd tegen deze plaag van sociale dumping voor het te laat is!

Laatste Update: 22/10/2014

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu