ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Staking bij DuPont dreigt te veralgemenen bij arbeiders en bedienden! Akkoord bij Lanxess goedgekeurd met 67 % - staking voorbij!   CAPSUGEL gaat extra personeel aanwerven! MSD Heist ontslaat 24 bedienden en doet outsourcing van diensten waardoor 20 mensen muteren Schulman Plastics gaat 5 miljoen euro investeren in Bornem  Arbeiders Axalta Coating aanvaarden zeer nipt CAO Flexibel werken! ACV gaat CAO-Flex niet ondertekenen! Meer informatie treft u op Kort Nieuws   

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders van het grote ACV. Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna
300.000 leden.
De zone Antwerpen (Provincie) bestaat uit 3 beroepsverbonden gevestigd in 3 zetels; Beroepsverbond Antwerpen (Nationalestraat 111-113) -
Beroepsverbond Mechelen (Onder Den Toren 5) - Beroepsverbond Kempen/Turnhout (Korte Begijnenstraat 20).
Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken bij
"Onze bedrijven" !
Het belangrijke en actuele nieuws treft u hieronder bij
"kort nieuws".
Dagelijks surfen heel wat leden, werknemers op deze site, met een gemiddelde van een 500 personen per dag en op piekdagen halen wij zelfs 1300 bezoekers!
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen dat u een trouwe bezoeker mag worden!

Klik hier om ons een email te sturen!

24/04/2014: Staking bij Dupont dreigt zowel bij arbeiders als bij de bedienden te escaleren, na nieuwe voorstellen directie!
Na het geklungel van de laatste weken door de directie van DuPont , en na de reactie van de werknemers, deed de directie er nog een schepje bovenop door met nieuwe voorstellen te komen en de eisen van de werknemers compleet te negeren. Dit zet nu zowel bij de arbeiders als ook bij de bedienden zoveel kwaad bloed, dat de staking nu volledig en algemeen dreigt te worden.

24/04/2014: Akkoord bij Lanxess goedgekeurd met 67 %
Het ontwerp van akkoord dat tot stand kwam na de verzoeningsvergadering van maandag 22 april 2014 werd vandaag voorgelegd aan het arbeiderspersoneel en goedgekeurd met 67 %. Na 7 weken staking maakt dit resultaat een einde aan een ernstig sociaal conflict en kan er opnieuw worden werk gemaakt van het herstel van de sociale vrede. Met deze goedkeuring van 67 % kunnen de werknemers met opgeheven hoofd opnieuw het werk aanvatten. Graag willen wij als ACV een woord van dank uiten aan iedereen die de voorbije weken een signaal van solidariteit betoond heeft met de werknemers van Lanxess.


23/04/2014:
CAO-onderhandelingen lopen vast, personeel start acties!
Tijdens de besprekingen op 22/4 heeft de directie van DuPont duidelijk blijk gegeven van weinig respect voor het sociaal overleg. De eisen van de vakbonden werden gewoon weggelachen en de bevraging bij het personeel werd afgedaan als iets waardeloos. Geen enkel voorstel van de vakbonden om een oplossing te vinden werd positief bekeken. Hierdoor was het onmogelijk om een ontwerp te bereiken. De verzoening werd aangevraagd. Het personeel reageerde met acties.

19/04/2014:
Arbeiders Axalta aanvaarden flex-CAO zeer nipt! ACV gaat CAO-flex niet ondertekenen!
Met een zeer krappe meerderheid van 56 stemmen voor en 51 tegen, werd de Flex CAO goedgekeurd. Het is duidelijk dat dit opnieuw veel spanning zal brengen door deze uitslag. Daarom heeft het ACV besloten om de CAO niet te ondertekenen!

03/04/2014: MSD uit Heist ontslaat 24 bedienden en gaat verder met outsourcen van diensten.
Op een bijzondere OR heeft de directie van het farmabedrijf MSD uit Heist O/D Berg aangekondigd dat zij een 24 bedienden zal ontslaan uiterlijk tegen 30/6/2014 en daarbovenop een 20 arbeidsplaatsen (8 arbeiders en 12 bedienden) zal outsourcen naar een andere firma. Het is de visie van Merck (Eigenaar MSD) om alle niet-kerntaken te gaan outsourcen. Wereldwijd heeft Merck aangekondigd om 20% besparingen door te voeren. Heist kan er niet aan ontsnappen, maar kon volgens de directie de schade beperken.

02/04/2014:
Schulman Plastics gaat bijna 5 miljoen euro investeren in Bornem
Op een bijzondere OR heeft de Europese directie samen met de lokale directie te Bornem de grootste investering in de geschiedenis van Schulman aangekondigd. Bijna 5 miljoen euro zal de directie op tafel leggen om van de site in Bornem een hoge kwaliteitsfabriek te maken inzake productie. Anderzijds wil de multinational de site in Bornem ook het centrum maken van ontwikkeling en onderzoek. Schulman wil zich ook toeleggen op verpakking voor de farma-industrie. Op termijn zullen er ook jobs bijkomen. Voor het ACV komt de directie op dit ogenblik haar belofte na om de nodige investeringen te doen die broodnodig waren voor de toekomst van de site.

01/04/2014:
CAO-besprekingen DuPont springen af!
Na een tweede dag van onderhandelingen voor een nieuwe CAO op DuPont te Mechelen, voor de arbeiders, werd het duidelijk dat de directie de bestaande maaltijdcheques wel wil indexeren. Maar de discrimminatie die er vandaag bestaat wil men niet wegwerken. Daarom kunnen de vakbonden het laatste werkgever voorstel niet verdedigen. De werkgever gaat nu met een finaal voorstel de arbeiders consulteren. De vakbonden zullen de arbeiders nu ook informeren en om een mandaat vragen voor verdere besprekingen.

31/03/2014:
Eindelijk een akkoord in de bouw

Dankzij de vastberadenheid van ACVBIE zijn we erin geslaagd om tot een ontwerp van sectoraal akkoord te komen die door alle partijen ondertekend werd ondanks de houding van het ABVV.
Dit ontwerp van akkoord is volledig conform onze afspraak in het vakgroepcongres, zelfs met een aantal extra verbeteringen.
Het ontwerp omvat 2 luiken: het Strategisch plan in het kader van de strijd tegen sociale dumping om zodoende de tewerkstelling veilig te stellen en het akkoord zelf met als grote lijnen: de beperking van de flexibiliteit, werkbaar werk en landingsbanen, de verhoging van het aanvullend pensioen, de verbetering van de verplaatsingskosten, brugpensioen gegarandeerd in 2014 (alle stelsels), de verbetering van statuut Syndicale Delegatie in het kader van de strijd tegen sociale fraude.

Tegen eind deze week mag je onze nieuwsbrieven verwachten. Een eerste staat in het teken staat van dit ontwerp van sectoraal akkoord en de nieuwe minimumlonen en een tweede m.b.t. de aanwezigheidsregistratie, wetgeving die ingaat vanaf 1 april 2014.
Vanaf 1 april verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie in de bouw
De elektronische aanwezigheidsregistratie op grote werven is eindelijk een feit. Vanaf 1 april moeten alle werknemers die bouwwerkzaamheden uitvoeren op bepaalde grote werven zich elektronisch registreren. Deze registratie moet ervoor zorgen dat men een beter zicht krijgt op de werknemers die op de werven aan het werk zijn. Deze nieuwe maatregel zal niet alleen bijdragen tot meer veiligheid op de werven, maar zal ook de strijd tegen sociale fraude in de bouwsector opvoeren.
Lees er alles over in onze nieuwsbrief.

28/03/2014:
Syndicale premie scheikunde
De attesten syndicale premie voor de scheikunde (arbeiders) worden op dit ogenblik per post aan de werknemers, tewerkgesteld in de sector, verzonden vanuit het FBZ. De attesten worden best zo snel als mogelijk overgemaakt aan het ACV voor de betaling tegen eind april 2014. Er werden door een probleem bij de drukker blijkbaar voor sommigen dubbele attesten verzonden, helaas is slecht één attest voldoende en kan slecht één attest worden geregistreerd.


27/03/2014:
Nationale actiedag Kappers
"Doe het 3 maal per dag! Jouw rug is het waard."
40 %
van de kappers en kapsters geven aan dat ze bij de uitoefening van hun beroep pijn hebben aan het bovenlichaam en de nek. 30 % klaagt ook over rugpijn . Oorzaak van die pijn is het lange rechtstaan, de gebogen rug en hoofd, opgerichte elleboog…
Op vrijdag 28 maart organiseren wij onze nationale sensibiliseringsactie om werknemers uit de kapperssector te adviseren om regelmatig te pauzeren om zo de druk op de spieren wat te verminderen.
Al voor de tweede keer gaan onze regionale ploegen op pad om meer dan 3.000 werknemers uit de kapperssector te informeren over de risico’s op het werk en dit jaar meer bepaald op het oplopen van musculoskeletale aandoeningen.
In totaal gaan onze ploegen +/- 500 kapsalons bezoeken.
Er worden infopakketten uitgedeeld met een brochure over de rechten van werknemers in de kapperssector, een brochure van de FOD Werk over het voorkomen van musculoskeletale aandoeningen, een speciale publicatie ‘Doe het 3 maal per dag!’ en een massagebloempje.
Met deze actiedag wil ACVBIE nogmaals het belang van een echt nationaal en Europees veiligheids- en gezondheidsbeleid in de kapperssector in de verf zetten, zeker gezien het grote aantal KMO’s in deze sector.

25/03/2014:
Axalta Coating Systems schrapt 30 banen in Mechelen!
De directie van Axalta heeft medegedeeld dat zij een 30-tal banen gaat schrappen in Mechelen. Reeds een tijd terug werd aangegeven dat de afdeling Cromax op korte termijn zal sluiten. Ook in het magazijn zullen banen sneuvelen.  De directie legt ook de mogelijkheid van economische werkloosheid op tafel. Daarbovenop heeft de directie met de vakbonden overleg gehad om een maximale flexibilieit te verkrijgen van het personeel. De flexibiliteitseisen staan los van de herstructurering, maar de directie wil dit er snel mee doorjagen. Het ACV kan de directieplannen niet verdedigen! Het zal nu worden voorgelegd aan de arbeiders.

20/03/2014:
Staking bij Lanxess
De directie van Lanxess rubber is wederom naar de kortgedingrechter rechter gestapt om op eenzijdig verzoek een uitspraak te verkrijgen van de rechter om op deze manier de actie te breken. De rechter ging hier niet op in. Zij besloot om nog geen uitspraak te doen vooraleer zij de argumenten van de tegenpartij kon horen. De werkgever drong erop aan om vandaag een uitspraak te krijgen maar er werden geen vaststellingen gedaan om deze vraag in te willigen. De acties kunnen dus gewoon verder doorgaan.
De rechtbank heeft vandaag beslist om de uitspraak uit te stellen tot volgende week donderdag.

15/03/2014:
Van medische enkelband naar medisch huisarrest
Ook al was dit geheel niet voorzien in de compromistekst van 5 juli 2013 over het eenheidsstatuut, toch meende de federale regering de werkgevers – bovenop de 80 miljoen euro lastenverlaging - een extra compensatie te moeten geven voor de afschaffing van de carensdag.
In ruil zouden de werkgevers bij CAO of arbeidsreglement aan ziekgevallen werknemers kunnen opleggen dat ze zich per dag vier ononderbroken uren beschikbaar moeten houden voor de controlegeneesheer, hetzij thuis, hetzij op een plaats meegedeeld aan de werkgever. Het eerste model van arbeidsreglement is inmiddels al opgedoken, vanuit het sociaal secretariaat SD Worx. SD Worx stelt in dit model de volgende bepaling voor wanneer bedrijven niet in een afwijkende bepaling voorzien: thuis zijn voor de controlearts tussen 13u en 17u. Tijdens de eerste 30 kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid. Zaterdag en zondag inbegrepen. Het ACV wil dat deze ontsporingen aangepakt worden.

Bezwaar aantekenen

Word je als werknemer of militant met zo'n modeltekst van SD Worx geconfronteerd?. Teken bezwaar aan. Een bezwaar bij de sociale inspectie is anoniem voor individuele klagers. Maak gebruik van de typebrief. Het ACV staat je ook effectief bij tijdens de procedure.

06/03/2014: Zijn vakbonden tegen langer werken?

Naar aanleiding van de stakingsacties bij Afga Gevaert en de verwerping van de cao bij Arcelor Mittal in Gent, verschenen tal van artikels over brugpensioen (Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag - SWT) in de pers. Vakbonden zouden elk debat over langer werken blokkeren en blijven eisen dat arbeiders kunnen uitstappen op 56 jaar. Het brugpensioen zou te duur zijn en zet een rem op de politiek van de overheid die aanstuurt op langer werken. Er worden exuberante bedragen genoemd, alsof arbeiders uit voornoemde multinationals naar huis gestuurd worden met een zak geld. Dit debat vraagt enige nuance.
Vervroegd uitstappen gaat niet over leeftijd, maar over de duur en densiteit van de loopbaan. Dit vraagt wellicht een meer individuele aanpak van de eindeloopbaan problematiek maar het ACV is daartoe bereid. Het ACV is niet tegen langer werken maar vraagt dat dit gekaderd wordt in een loopbaanbeleid. Daarbij moet men oog hebben voor de situatie van oudere arbeiders waar SWT vaak de enig uitweg is uit een zware, gestreste en belastende beroepsactiviteit. Het is toch begrijpelijk dat arbeiders daarvoor het werk willen neerleggen. Het is zelfs opvallend dat jongere arbeiders solidair zijn. Zij zien een dergelijke carrière niet zitten. Een reden te meer om vandaag reeds werk te maken van werkbaar werk.

26/02/2014:
Europese betoging op 4 april 2014 te Brussel

Op 4 april 2014 zal er een Europese manifestatie doorgaan te Brussel, voor een meer sociaal Europa! Naar aanleiding van de Europese verkiezingen op 25/5/2014 willen alle Europese vakbonden een duidelijk signaal geven aan de politici dat wij als werknemers een meer sociaal Europa willen, zonder sociale dumping, Refit enz...
4 april 2014: Euromanifestatie - Europa anders en beter

  •    Stop de sociale dumping

  •    Stop de werkloosheid en de werkonzekerheid

  •    Stop de dereguleringsmachine

  •    Stop de oprukkende verarming en ongelijkheid


04/04/2014 om 11u Euromanifestatie in Brussel: Europa anders en beter


__________________________________________________________
Meer nieuws treft u op KORT NIEUWS
WK Kalender 2014
WK Kalender 2014
ACV Memorandum verkiezingen 25/5/2014
Lonen sectorenSalondag 2014: één van de bezoekjes aan een salon te Mechelen.

De industrie een toekomst geven
De industrie kampt met een verkeerde beeldvorming en imago. Vraag aan een kind om een fabriek te tekenen en wat krijg je? Juist, ja. Een gebouw met een schoorsteen ernaast, waaruit dikke slierten zwarte rook te voorschijn komen. Maar was enkel maar de beeldvorming een probleem…
De werkgelegenheid in de industrie daalde van 29,6% in 1990 naar 16,9% in 2012. En de crisis versnelde deze evolutie. De teloorgang van de Vlaamse industrie is zonder meer dramatisch. Als we het tij willen keren, zullen we ons industrieel model fundamenteel moeten herdenken. Daarom lanceren het het ACV en ziin industriecentrales het groenschrift 'De industrie een toekomst geven', met tal van concrete aanbevelingen waarmee de (volgende) Vlaamse Regering aan de slag kan om een nieuw industriebeleid te voeren.

Onze bedrijven
Laatste update:
24/04/2014 Totaal aantal bezoekers:-
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu