ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten  

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Klik hier en stuur ons een email!
Onze kantoren zijn alle dagen open vanaf 
9 uur tot 12.30 u en van 13.30 u t/m 17 uurVrijdag van 9 uur t/m 12.30 u.
Onze kantoren zijn elke donderdag gesloten! 
Persbericht ACV BIE
30/06/2015: Te warm om te werken
Mag je thuisblijven van je werk als een hittegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen. Werkgevers moeten zich voorbereiden op warmte en niet wachten tot de eerste hittegolf het land bereikt Hopelijk is jouw werkgever klaar voor de komende hittegolf...
24/06/2015: Meer dan 5000 betogers tegen sociale dumping en uitbuiting!

30/06/2015: Ontwerpakkoord bereikt bij VINK in Heist O/D Berg
Op 30/6/2015 bereikten vakbonden van arbeiders en bedienden, een ontwerpakkoord tot CAO 2015-2017, met de directie van VINK. Het ontwerp zal nu worden voorgelegd aan het personeel. 
30/06/2015: Schoolverlater
Afgestudeerd of gestopt met studeren? En je gaat op zoek naar werk? Klaar om de wereld te veroveren? Als schoolverlater heb je enkele to do’s om je eerste stappen te zetten naar werk. Alle info over je inschrijving als werkzoekende en de controle op je actief zoekgedrag, maar we zetten je vooral op weg met praktische tips tijdens het solliciteren en waar je moet op letten tijdens je eerste job.
25/06/2015: Axalta Coating schrapt 68 banen in Mechelen
De verfproducent uit Mechelen maakte, donderdag 25/6, op een bijzondere OR bekend dat er binnen een termijn van 9 maanden 68 banen zullen sneuvelen. De 68 banen zijn allemaal bedienden en verbonden aan het kleurenlabo. 

23/06/2015: Akkoord gesloten bij Kemisol in Heist O/D Berg
De vakbonden en directie hebben op Kemisol uit Heist O/D Berg een akkoord gesloten voor 2015-2016. Het akkoord voorziet een opslag van 0,15 € per uur vanaf 1/1/2016. Daarenboven zal de maaltijdcheques worden opgetrokken van 6,70 € per gewerkte dag naar 8 euro. Ook de ploegentoeslag zal worden aangepast met 0,5%
20/06/2015: Sectorakkoord chemie goedgekeurd en getekend
Sectorakkoord chemie voor 2015-2016 werd door alle organisaties goedgekeurd. De CAO-teksten werden ondertussen getekend in het paritair comité.
>> CAO-17 (2015-2017) (SWT)
16/06/2015: Akkoord gesloten op ALCON en goedgekeurd
Op Alcon werd er tussen vakbonden en directie een ontwerpakkoord 2015-2017 gesloten voor de arbeiders. De vakbonden noemen het een zeer goed akkoord en verdedigen dit op het referendum. Maandag 15/6 werd dit ontwerp voorgelegd en 98% van de arbeiders keurden dit akkoord goed.
 
12/06/2015: België ratificeert de Conventie 189
Op 10 juni heeft federaal minister van werk Kris Peeters de Belgische ratificatie van de Conventie 189 betreffende waardig werk voor huispersoneel overhandigd aan de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). 
Hij deed dat in het kader van de 104de sessie van de IAO in Genève. Deze ratificatie is een eerste belangrijke stap naar waardig werk voor huispersoneel in België.
05/06/2015: Regering beslist: pensioenleeftijd naar 67
De onderhandelaars van de regering Michel beslisten tijdens de regeringsonderhandelingen de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken. Van 65 naar 66 jaar in 2025. En 67 jaar vanaf 2030. De regering heeft het licht nu definitief op groen gezet. Wars van verkiezingsbeloften. Los van enig sociaal overleg, toch cruciaal voor een gedragen pensioenhervorming. Ook de leeftijden voor vervroegd pensioen worden opgetrokken. 

29/05/2015: Ontwerpakkoord 2015-2017 bereikt bij Axalta Coating te Mechelen
De vakbonden en directie bij Axalta Coating hebben een ontwerpakkoord bereikt voor een nieuwe CAO 2015-2017 (arbeiders). Het akkoord werd ondertussen toegelicht aan het personeel. Volgende week zal er worden gestemd.
UPDATE: De arbeiders hebben het ontwerp goedgekeurd met 87%!

Benchmark uw onderneming! Tool van het ACV!
01/05/2015:  Plak de pleister en steun de campagne
5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job of oogst verliezen en geen inkomen hebben. Heel je leven werken en geen pensioen krijgen. Voor ¾ van de wereld is dit geen fictie! Bij de minste tegenslag komen zij in de problemen. Sociale bescherming garandeert iedereen een menswaardig leven. Wij supporteren voor sociale bescherming voor iedereen. Doe mee en plak de pleister!
 

17/04/2015: Wegenbouwer graaft eigen graf
Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) is gestart met een campagne die de automobilisten aanmaant om hun snelheid aan te passen bij wegenwerken. Op de affiches langs de autosnelwegen staat een wegenwerker afgebeeld die zijn eigen graf delft. ACV BIE juicht deze campagne toe, maar pleit ook voor een drastischere maatregelen. Elke dag opnieuw riskeren duizenden wegenwerkers hun leven op werven aan onze autosnelwegen.  ACV BIE hoort wekelijks verhalen van wegenwerkers die voorbijgeraasd worden door auto's en vrachtwagens die veel te snel rijden. De campange van het AWV is dan ook een goede zaak, maar het is een eerste stap.
>> Het volledige artikel treft u in Visie nr 8 van 17/4/2015.

17/04/2015: Uitbetaling vakantiegeld 2015 bouw
Op 23 juni 2015 wordt het vakantiegeld uitbetaald aan de bouwvakkers. Dit gebeurt enkel nog via overschrijving. Daarom vraagt het Vakantiefonds van de Bouw aan alle arbeiders die hun rekening nog niet hebben doorgegeven om dit nu te doen! zonder een rekeningnummer kan het Fonds het vakantiegeld niet uitbetalen.
Je kunt jouw rekeningnummer op twee manieren doorgeven:


  • Via www.socialsecurity.be : klik vervolgens op Burger/Mijn vakantierekening (bij online diensten)/ het dossier consulteren. Je moet je wel registreren met je identiteitskaart of token.
  • Via het nieuwe officiële formulier: dit formulier kan je aanvragen via info@vakantiefondsbouw.be of via telefoon: 02/529 80 11.

NOTE: Het formulier moet je wel voor 31/5/2015 opsturen per post naar het Vakantiefonds - Poincarélaan 78 te 1060 Brussel.

Bezorg ACV BIE uw attest syndicale premie 2014 Chemie! Betaling op 30/4/2015!
30/03/2015: Syndicale premie Chemie
Attesten syndicale premie voor de scheikunde zijn door het fonds van bestaanszekerheid verzonden naar alle arbeiders die in 2014 tewerkstelling hadden binnen paritair comité 116. Breng uw attest zo snel als mogelijk binnen bij het ACV of geef het aan één van onze afgevaardigden.  
Vanaf 30 april 2015 zal de eerste betaling gebeuren van 110 euro.  Op 1/10/2015 zal nog 25 euro worden betaald. De premie heeft dus een totale waarde van 135 euro

Klik hier voor meer informatie!
30/03/2015: Mei 2015: Sociale bescherming on tour
Meer dan 5 miljard mensen zijn niet beschermd tegen risico’s als ziekte, werkloosheid of arbeidsongevallen en komen in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Wat betekent dit concreet in het leven van die mensen? En wat gebeurt er in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om dit aan te pakken? Dit kom je te weten op de tour 'sociale bescherming' begin mei. Een initiatief van ACV, CM en Wereldsolidariteit (klik op de desbetreffende websites).


Kijk nu bij brochures voor onze nieuwste uitgaven!
NIEUW: ACV BIE Pluskaart! Klik hier voor meer info!
Nieuwe brochure 2015 beschikbaar! Download hier!
Onze bedrijven - Klik hier!
Lang ziek geweest en veel vragen? Alles tref je op deze website!
Laatste update:
06/07/2015
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu