ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

De zone Antwerpen (Provincie) bestaat uit 3 beroepsverbonden gevestigd in 3 zetels; beroepsverbond Antwerpen (Nationalestraat 111) - beroepsverbond Kempen (Turnhout - Korte Begijnenstraat 20) en ons beroepsverbond Mechelen (Onder Den Toren 4 A).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".

De belangrijke berichten of nieuws plaatsen we hieronder op de homepage, maar u kan meer treffen op de pagina "
kort nieuws".

Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Klik hier en stuur ons een email!
23/01/2015: CAO-weekendploeg afgerond bij Pfizer
De vakbonden en de directie van Pfizer zijn reeds weken aan het onderhandelen om te komen tot een CAO-weekendwerk. Vlot liepen deze besprekingen niet, maar sinds de directie met teksten is boven gekomen werden belangrijke stappen gezet in de goede richting. De CAO werd ondertussen getekend door het ACV. Volgens de directie kan de weekendploeg pas tegen april operationeel zijn!

16/01/2015: Alcon geeft 125 uitzendarbeiders een vaste tewerkstelling
Na verschillende vergaderingen en druk vanuit de vakbonden om de wet van uitzendarbeid correct toe te passen op Alcon, is de directie van Alcon uit Puurs met een oplossing gekomen. Na overleg met de hoofdzetel in de USA, werd een bijsturing van het beleid beslist. Het laatste jaar was de verhouding vaste medewerkers en uitzendkrachten zo scheef gegroeid dat een totale ontsporing dreigde. Met de verstrenging van de wetging in september 2013 was de directie zich bewust dat zij wettelijk niet meer in regel waren. De vakbonden eisten nu maatregelen om dit te regelen! In het voorstel zouden een 125 uitzendkrachten in de loop van 2015 een contract van onbepaalde duur verwerven. vanaf april 2015 zou niemand meer, langer dan 2 jaar, een tijdelijk contract mogen hebben op Alcon, maar een contract van onbepaalde duur.  In de toekomst zou een tijdelijke situatie slecht nog maar 2 jaar mogen duren. Daarna zal dit een contract van onbepaalde duur betekenen, mits een positieve beoordeling.

14/01/2015: Ontwerpakkoord bereikt voor CAO 2015-2016 bij Capsugel en werd goedgekeurd!
Op 14 januari 2015 werd de ganse dag besprekingen gevoerd tussen vakbonden en directie om te komen tot een nieuwe CAO 2015-2016. In de vooravond werd een ontwerpakkoord bereikt wat de vakbonden nu gaan verdedigen bij de arbeiders. Vrijdag 16/1 zal de uitslag van het referendum gekend zijn!
Update: De arbeiders hebben het ontwerp goedgekeurd met 55%.
20/01/2015: Hebben "ze" (werkgevers en regering) het begrepen?
Het sociaal overleg werd vorige week opnieuw opgestart. Met een gesprek met de werkgevers binnen de Groep Van 10 en een cruciaal contact met de regering. Voor sommige waarnemers al meteen gelegenheid om een balans op te maken. Om winnaars van verliezers te scheiden. Een behoorlijk onzinnige oefening, haaks op de geest van echt overleg. En vooral ook zeer voorbarig. Want het echte werk is pas begonnen, de komende weken moeten een eerste reeks dossiers hun beslag krijgen. 
07/01/2015: Cassatie-uitspraak zaak Crown succes voor vakbonden 
ACV en ABVV boeken een belangrijk succes in de juridische strijd tegen het gebruik van eenzijdige verzoekschriften om collectieve acties te breken. In de zaak Crown oordeelt nu ook het Hof van Cassatie dat een eenzijdig verzoekschrift van de werkgever niet gegrond was. Met dit arrest, dat nu werd bekend gemaakt, brengt het Hof van Cassatie opnieuw een zware klap toe aan de praktijk om met eenzijdige verzoekschriften van werkgevers collectieve acties te breken. Het Europees Comité voor de Sociale rechten veroordeelde al eerder deze praktijken. Inmenging in collectieve acties door een eenzijdig verzoekschrift voldoet niet aan de voorwaarden die het Europees Sociaal Handvest oplegt aan mogelijke beperkingen op het recht op collectieve actie. 
19/12/2014: Mini-compromis is geen doorbraak in bijsturing onevenwichtig beleid
De sociale partners hebben gisterenavond een mini-compromis bereikt rond enkele losse eindjes van de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden. Die betreffen voornamelijk compensaties voor werkgevers. De sociale partners raakten het daarbij ook eens over een aantal bijkomende bijsturingen van de overgangsmaatregelen inzake SWT en landingsbanen voor zware beroepen en bedrijven in moeilijkheden. 
  >> Lees meer    
  Klik hier voor deze speciale website van het ACV!
  18/12/2014: Mes in zorgkrediet
  Wie deeltijds thuisblijft om voor een kind of ziek familielid te zorgen, gaat door de plannen van de regering op heel wat minder tijdkrediet kunnen rekenen. Terwijl het deeltijds zorgkrediet het meest wordt gebruikt om de combinatie werk en gezin haalbaar te houden. In de praktijk worden vooral vrouwen door deze brute besparingen getroffen.
   >> Lees meer    
   Werkhervatting na lange afwezigheid?

   Werkhervatting na langdurige afwezigheid. Het is meestal niet gemakkelijk. Help arbeidsongeschikten terug in het zadel. Lees op www.teruginhetzadel.be wat je als vakbondsafgevaardigde voor langdurig arbeidsongeschikte leden kan doen en welke re-integratiemaatregelen allemaal bestaan.
   15/12/2014: Het ganse land gaat plat!
   In vergelijking met de provinciale stakingen wordt er in veel meer bedrijven en instellingen actie gevoerd. In veel overheidsbedrijven ligt het werk stil. Ook wordt er meer actie gevoerd in ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. Studenten en vakbonden slaan de handen ineen in bijvoorbeeld Leuven en Gent. Ook worden er samen met Hart boven Hard initiatieven ontplooid. De havens van Gent en Antwerpen zijn geblokkeerd, het openbaar vervoer en het luchtverkeer liggen plat. Veel (filter)blokkades bij industrie- en kantoorzones. Verder zijn veel grootwarenhuizen dicht en werken gezondheids- en welzijnsinstellingen met een minimumbezetting. Kortom, de nationale staking wordt massaal opgevolgd. 
   VOKA kan vertellen wat ze wil, het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het leven in België zo goed als volledig stil lag! De industriezones van Puurs en Bornem lagen volledig stil. Voorzittter Marc Leemans bezocht in de vroege uurtjes de stakersposten van Puurs en Bornem.

   12/12/2014: Jaarlijkse vakantie bouw 2015
   De planning van jaarlijkse vakantie in de bouwsector voor 2015 is gekend. Zo kan je per regio nagaan wanneer de bouwsector met verlof gaat.
   RTV Nieuws 15/12/2014
   06/11/2014: 120.000 mensen betogen in Brussel! Zeer duidelijk signaal aan adres van regering Michel 1.
   De vakbonden kunnen zeer tevreden zijn, meer dan 120.000 betogers waren er in Brussel. Velen geraakten gewoon niet in Brussel doordat de capaciteit van het spoor bereikt werd. Ook vele bussen werden ingezet maar ook daar was de grens bereikt. Het signaal is nu wel gegeven aan deze rechtse regering. Als de regering nu niet wil luisteren naar de werknemers zullen de komende acties enkel nog extremer zijn. De vakbondsleiders worden om 17 u verwacht bij het kernkabinet.
   Wat krijg jij op je bord
   het ACV is het een hongermaal voor werknemers, werklozen en ambtenaren. Minder inkomen en dus minder koopkracht. Maar het is een waar feestmaal voor de rijken en de ondernemers.
   Wie hard werkt wordt nooit rijk. Maar wordt wel zwaar belast. Wie veel heeft wordt echter slapend rijk.
   Wij willen dat iedereen bijdraagt. Naar draagkracht en vermogen. Niet door gewone gezinnen verder te verarmen of door werknemers eenzijdig de rekening te presenteren. Niet door wie al die jaren buitenschot blijft opnieuw te ontzien.
   Nieuwe brochure 2015 beschikbaar! Download hier!
   Nieuwe barema PC 314
   Vayamundo contactcenter!
   Onze bedrijven - Klik hier!
   Nieuwe wetgeving vanaf 1 september 2014
   Laatste Update:
   27/01/2015

    
   Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu