ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten  

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Klik hier en stuur ons een email!
Onze kantoren zijn alle dagen open vanaf 
9 uur tot 12.30 u en van 13.30 u t/m 17 uur (Donderdag zijn onze kantoren gans de dag gesloten)
Vrijdag open van 9 uur t/m 12.30 u.
Geef je carrière een vliegende start met ACV GO
Klik hier voor verlofkalender bouw 2016
26/11/2015: CAO-besprekingen springen af bij MSD
Op 26/11 hebben vakbonden opnieuw besprekingen gevoerd met de directie van MSD in Heist O/D Berg. Helaas was het weer zover dat zij aan de werknemers vertellen dat MSD (lees Merck) zeer goede resultaten heeft neergezet. Merck doet het de laatste jaren financieel zeer goed, zoals alle farmaceutische bedrijven. Maar MSD directie wenst alleen zichzelf goed te bedelen, voor de arbeiders is er maar weinig mogelijk! 
Bij het laatste voorstel is er enkel een stijging van de maaltijdcheques over 2 jaar van 3,5 euro per gewerkte dag. Loonsopslag is dan onbespreekbaar en dus 0 €. 
De huidige regeling Anciënniteitspremie zou komen te vervallen en worden vervangen door een ander systeem waarbij de werkgever toegeeft te besparen. Dit zou dan dienen om de opslag in de MC mee te financieren! Je moet maar durven!!! 
De directie had geen mandaat meer om verder te onderhandelen! Vanaf 27/11 starten de toelichtingen aan het personeel!

>> Pamflet vakbonden - 26/11/2015
26/11/2015: Mylene uit Heist O/D Berg ontslaat delegee ACV
Op een geniepige manier net voor de start van de procedure voor de volgende sociale verkiezingen 2016, ontslaat het cosmetica bedrijf Mylene uit Heist O/D Berg de enige delegee Johan Aerts. Dit is jammer genoeg traditie bij dit anti-vakbondsbedrijf. De werknemers die zich  kandidaat stellen voor een mandaat worden buiten gepest. De directie is vooral met zich zelf bezig en hebben de lak aan werknemers. Dit is nu waar Mylene voor staat... "werknemersrechten daar heeft Mylene nog niks van gehoord!"

25/11/2015: Sectoraal akkoord bouw 2015-2016 ondertekend
Op het paritair comité voor het bouwbedrijf van 19 november hebben de vakbonden en de werkgevers van de bouwsector een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst getekend voor 2015-2016.
25/11/2015: UPDATE: Ontwerpakkoord Prayon bereikt en goedgekeurd met 89,5%.
Op 24/11 hebben de vakbonden en de directie van het chemiebedrijf Prayon uit Puurs opnieuw onderhandelingen gevoerd aangaande een nieuwe CAO 2015-2016. De directie had de vakbonden dringend bij elkaar geroepen om de besprekingen weer aan te vatten, gezien de prikacties enorme problemen veroorzaakte in het bedrijf.
Er werd een ontwerpakkoord bereikt met een koopkrachtstijging van 0,33 € per uur en de invoering van een 14de maand met als start op basis van 25 uren.
Tevens zal een nieuwe baremasysteem worden ingevoerd waarbij de arbeiders na een positieve evaluatie een groei kunnen verwerven in hun barema van maximum 1%.
Deze "groei in de barema" zal apart ter stemming worden aangeboden en staat los van de eigenlijke CAO, gezien dit een orgelpunt is van een voorgaande CAO. De uitslag van dit referendum zal later volgen.
18/11/2015: ACV en ABVV annuleren acties
Zowel ACV als ABVV hebben uit veiligheidsoverwegingen voor de komende dagen alle acties en betogingen geannuleerd. Zowel de ACV-actie van 24/11 als de actie van het ABVV op 27/11 worden geannuleerd.
Ook de betoging ter gelegenheid van de milieutop te Parijs zal door Frankrijk verboden worden en dus ook moeten geannuleerd worden!
21/11/2015: Statutair Congres ACV BIE 
Op 20 en 21 november 2015 heeft het congres plaatsgevonden van ACV BIE in Houffalize. Het congres mag meer als geslaagd worden beschouwd gezien ruim 600 militanten en personeel van ACV BIE actief hebben deelgenomen aan dit congres.
Ook heel wat buitenlandse vakbondsleiders kwamen afgezakt naar Houffalize. ACV BIE heeft zich klaargemaakt en haar beleid voor de komende 5 jaar opgesteld. De bijna 60 actiepunten werden grondig besproken en ter stemming gebracht. ACV BIE heeft een motie goedgekeurd om respect te hebben voor het stakingsrecht en tegen het misbruik van het kortgeding door de werkgevers.
Meer weten aangaande TTIP ? Klik hier!
13/11/2015: Halt aan moderne slavernij in Qatar
Honderdduizenden arbeidsmigranten uit onder meer Nepal en India worden uitgebuit in Qatar. Zij staan in voor de bouw van de vele WK-stadions en infrastructuur. Qatar organiseert immers het WK 2022. Vakbonden, ACV incluis, hebben al meermaals geprotesteerd tegen de mensonwaardige omstandigheden van de bouwvakkers. Deze week raakte bekend dat de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de arbeidsomstandigheden gaat onderzoeken. Bij een voor de VN-organisatie ongebruikelijke stemming besliste een meerderheid om een missie naar Qatar te sturen, zo meldt ondervoorzitter Luc Cortebeeck.
11/11/2015: 11-11-11-campagne: sociale bescherming voor iedereen
Rond 11 november trekken duizenden vrijwilligers de straat op voor de 11.11.11-campagne. Dit jaar supporteren de 11.11.11 vrijwilligers voor 'Sociale Bescherming Voor Iedereen'. ACV is één van de trekkers van deze campagne.
Neem alvast een kijkje op de website van 11.11.11.

10/11/2015: Aanval N-VA op betaald educatief verlof is zoveelste pestmaatregel
Met haar aanval op het betaald educatief verlof toont de N-VA nogmaals een totaal gebrek aan respect voor het sociaal overleg. Dankzij het betaald educatief verlof kunnen 50.000 Vlamingen een opleiding volgen. Dit recht verder inperken komt neer op een zoveelste pestmaatregel voor werknemers, en veegt de voeten aan het zonet gesloten Banenpact. 
Word ACV kandidaat - Klik hier!
07/10/2015: Betoging 7 oktober 2015 te Brussel een succes!
Zo'n 100.000 deelnemers volgens de vakbonden (80.000 volgens de politie) kwamen op straat om te betogen tegen 1 jaar besparingsbeleid. ACV-voorzitter Marc Leemans voelde zich gesterkt door de grote opkomst en vertelde aan de krant de Standaard: "We hebben de voorbije maanden al heel wat kunnen realiseren, bijsturen en afvijlen. En dat kan je alleen maar doen met de steun van zo'n grote achterban". De vakbonden verzetten zich met deze betoging tegen het "onverteerbare" regeerakkoord dat vorig jaar door de regering-Michel werd afgesloten. Ofwel "met kruimels vul je geen brooddoos".
02/11/2015: Akkoord bereikt bij Qualiphar 
Maandag 2 november werd na 7 dagen staking een akkoord bereikt tussen directie en vakbonden. Dit akkoord werd met een zeer grote meerderheid van 85,71% goedgekeurd. Hiermee komt een einde aan dit sociaal conflict. De arbeiders gaan vanaf 3 november weer aan de slag. De 30 cent per uur koopkracht werd gerealiseerd. 
Waarom zijn vakbonden nog nodig?
ACV: Wat zijn sociale verkiezingen
11/09/2015: Veilig werken op hoogte!
Val niet uit de lucht!
Op 01/09/2015 werd het startschot gegeven voor de nieuwe welzijnscampagne van het navb "Veilig werken op hoogte". Deze campagne heeft als doel om iedereen in de bouwsector te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen die verband houden met werken op hoogte.
Op de website van het navb vindt u alle informatie over de campagne.
Klik hier voor meer informatie!
KLIK hier voor meer informatie educatief verlof!
Vraag het aan het ACV ?
Kijk nu bij brochures voor onze nieuwste uitgaven!
Onze sectoren!
ACV BIE Plus! Klik hier voor meer info!
Nieuwe brochure 2015 beschikbaar! Download hier!
Onze bedrijven - Klik hier!
Lang ziek geweest en veel vragen? Alles tref je op deze website!
Laatste update:
26/11/2015
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu