ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten  

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Onze kantoren zijn alle dagen open vanaf 
9 uur tot 12.30 u en van 13.30 u t/m 17 uur (Donderdag zijn onze kantoren gans de dag gesloten)
Vrijdag open van 9 uur t/m 12.30 u.
Geef je carrière een vliegende start met ACV GO
Online Formulieren & Duplicaten
Word ACV kandidaat - Klik hier!
03/02/2016:  Moeizame CAO-onderhandelingen bij DuPont Mechelen
Er werden op woensdag 3/2 onderhandelingen gevoerd tussen vakbonden en directie van DuPont Mechelen. De besprekingen verliepen bijzonder moeizaam. De directie had geen mandaat meer om verder te praten. De directie gaat nu bij het Europese management opzoek naar een nieuw mandaat. Op 23/2 zal de directie, met hopelijk positief nieuws, opnieuw besprekingen voeren met de vakbonden.
28/01/2016:  Akkoord in de houtnijverheid
Na goedkeuring door het vakgroepcongres, werd op 28 januari 2016 de sectorale protocolakkoorden 2015-2016 in de houtnijverheid getekend. Hierna vindt u onze nieuwsbrieven met de belangrijkste punten van deze protocolakkoorden :


21/01/2016: UPDATE: Ontwerpakkoord gesloten en goedgekeurd bij MSD te Heist
Na de verzoening van gisteren heeft de directie van MSD de boodschap begrepen dat ze beter constructieve onderhandelingen kan voeren met de vakbonden. De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO 2016-2017 verliepen constructief en respectvol. Het bereikte ontwerpakkoord werd ondertussen voorgelegd aan de arbeiders en goedgekeurd met 76%

20/01/2016: Verzoening te Brussel voor MSD met positief resultaat
Het ACV was tot de conclussie gekomen dat de arbeiders hun shiftvergoeding niet correct werd betaald door MSD. Het gaat hier over de perekwatie van de shiftvergoeding bij opnamen van ADV-dagen en feestdagen. De directie wees de ACV eis af, daarom vroeg het ACV om een sociaal bemiddelaar. Het verzoeningsbureau kon vandaag, 20/01/2016, alleen maar vaststellen dat het ACV een punt had. Uiteindelijk ging de werkgever akkoord om de vroege/late van 10% naar 10,217% op te trekken, de nacht van 31% naar 31,673% en ook de weekendploeg zal evenredig worden aangepast. We kregen dus over de ganse lijn gelijk als ACV. Alle ploegarbeiders zullen vanaf 1/1/2016 een correcte betaling verkrijgen en een stijging van de ploegentoeslag en dit alles staat los van de CAO-besprekingen die ondertussen gaande zijn!

NIEUWE BAREMA'S SECTOREN
Verlofkalender bouw 2016
11/01/2016: Fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel
N-VA voorzitter Bart De Wever raakte vandaag in nauwe schoentjes. Met een nieuwe aanval op de vakbonden - en in één beweging ook de mutualiteiten - wil N-VA alleen maar de aandacht afleiden van de olifant in de kamer. Nadat de ene na de andere factuur, zowel op regionaal als federaal niveau, is doorgeschoven naar werknemers (nu al de zwaarst belaste groep), gepensioneerden, zieken en werklozen, nadat peanuts werden gevraagd van de vermogenden en massa's geld op de meest ondoelmatige manier werden doorgesluisd naar de bedrijven, komt onherroepelijk de roep naar fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel.
07/01/2015: DuPont Mechelen ontslaat (opnieuw) 19 bedienden.
Op een bijzondere OR van 6/1/2016 werd kennis genomen van de verwachte reorganisatie bij DuPont. Voor Mechelen zouden 2 bedienden en 17 kaderleden moeten vertrekken. Deze medewerkers in specifieke functies moesten onmiddellijk vertrekken.  
Meer weten aangaande TTIP ?
23/12/2015: Nu debat over alle componenten concurrentiepositie
In 2016 is de loonkloof tussen België en zijn buurlanden weggewerkt. België zal zelfs een loonvoorsprong hebben ten opzichte van zijn belangrijkste handelspartners. Tegen eind 2016 voorspelt de CRB een positieve loonkloof van 0.3% voor België. Deze cijfers sterken het ACV in zijn overtuiging dat een indexsprong nutteloos was. Het ACV wil nu ook opnieuw een debat op gang brengen over alle componenten van de concurrentiepositie. Deze is immers van veel meer afhankelijk dan enkel de loonontwikkeling.
23/12/2015: Akkoord Gas & Elektriciteitssector getekend
Het protocolakkoord zorgt o.a. voor een maximale invulling van de loonmarge die voorzien was in de wet van 28 april 2015. Na een evaluatie van het protocolakkoord en om er voor te zorgen dat de betaling van de verhoging en van de maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 wordt uitgevoerd, heeft ACVBIE besloten om niet langer te wachten en het protocol van akkoord te tekenen op 23 december 2015.

Download hier de newsflash van 4 december met de voornaamste punten uit dit protocolakkoord.
ACV BIE PLUS - Klik hier!
15/12/2015: 4 en 5 januari 2016 zijn werkdagen in de bouw!
Verschuiving van 3 rustdagen in 2016!
  • 4 januari 2016 naar 2 november 2016
  • 5 januari 2016 naar 3 november 2016
  • 22 december 2016 naar 4 november 2016
4 en 5 januari 2016 en 22 december 2016 worden dus als werkdagen beschouwd! (behalve in geval van tijdelijke werkloosheid)
09/12/2015: Fusie tussen DuPont en Dow Chemicals bevestigd
De kogel is door de kerk, Dow Chemicals en DuPont fusioneren tot een nieuw groot chemieconcern. Deze mega fusie blijkt vooral ingegeven onderdruk van het grote kapitaal en de macht van de investeringsfondsen. Onmiddellijk in de zelfde adem spreekt men van een besparingsoperatie van 700 miljoen dollar. Welke gevolgen deze fusie en besparing heeft op België is nog onduidelijk. 

25/11/2015: Sectoraal akkoord bouw 2015-2016 ondertekend
Op het paritair comité voor het bouwbedrijf van 19 november hebben de vakbonden en de werkgevers van de bouwsector een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst getekend voor 2015-2016.
Bekijk onze nieuwste brochures!
21/11/2015: Statutair Congres ACV BIE 
Op 20 en 21 november 2015 heeft het congres plaatsgevonden van ACV BIE in Houffalize. Het congres mag meer als geslaagd worden beschouwd gezien ruim 600 militanten en personeel van ACV BIE actief hebben deelgenomen aan dit congres.
Ook heel wat buitenlandse vakbondsleiders kwamen afgezakt naar Houffalize. ACV BIE heeft zich klaargemaakt en haar beleid voor de komende 5 jaar opgesteld. De bijna 60 actiepunten werden grondig besproken en ter stemming gebracht. ACV BIE heeft een motie goedgekeurd om respect te hebben voor het stakingsrecht en tegen het misbruik van het kortgeding door de werkgevers.
Klik hier voor meer informatie!
KLIK hier voor meer informatie educatief verlof!
Onze bedrijven - Klik hier!
Onze sectoren!
Lang ziek geweest en veel vragen? Alles tref je op deze website!
Laatste update:
06/02/2016
Nieuwe brochure 2015 beschikbaar! Download hier!
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu