ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

De zone Antwerpen (Provincie) bestaat uit 3 beroepsverbonden gevestigd in 3 zetels; beroepsverbond Antwerpen (Nationalestraat 111) - beroepsverbond Kempen (Turnhout - Korte Begijnenstraat 20) en ons beroepsverbond Mechelen (Onder Den Toren 4 A).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".

De belangrijke berichten of nieuws plaatsen we hieronder op de homepage, maar u kan meer treffen op de pagina "
kort nieuws".

Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Klik hier en stuur ons een email!

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseert een militantenconcentratie in Brussel op 11 maart, vanaf 11u Met die militantenconcentratie wil het Gemeenschappelijk Vakbondsfront de druk op de regering verhogen. 

NIEUW: ACV BIE Pluskaart! Klik hier voor meer info!
26/02/2015: Prioriteit aan sterke eerste pensioenpijler
Verbijsterd verneemt het ACV dat verzekeringskoepel Assuralia het gewaarborgd rendement op aanvullende pensioenen wil terugschroeven van 3,25 naar 0,4 %. Bepaalde aanvullende pensioenen zouden op die manier tot de helft gereduceerd worden. Naast de geplande indexsprong van de regering - die alle werknemers zal treffen - bedreigt Assuralia op haar beurt de koopkracht van toekomstig gepensioneerden met een aanvullend pensioen. In het pensioendebat de komende maanden zal het versterken van de eerste pensioenpijler dan ook dé prioriteit zijn voor het ACV.Vakbonden betogen op 11 maart 2015 - Muntplein Brussel
18/02/2015: Innovatie centraal in de chemiesector
Op het paritair comité van de scheikunde werd woensdagmorgen 18/2 een CAO getekend die innovatie in de sector onderdeel maakt van het sociaal overleg.

>> Lees meer (bericht essenscia)
>> CAO PC116 Innovatie


18/02/2015: Internationale actiedag: stakingsrecht is een mensenrecht
Het in sommige kringen bon ton om het stakingsrecht aan te vallen. En bijgevolg het bestaan van vakbonden in vraag te stellen. Het stakingsrecht is echter een drukkingsmiddel dat hoort bij de werking van de democratie en dat nodig is om artikel 23 van de Rechten van de Mens te waarborgen. De schendingen van syndicale rechten blijven zorgwekkend. Geweld en moord zijn geen uitzondering. Daarom nemen de drie Belgische vakbonden, IVV, EVV en de Liga voor de Mensenrechten deel aan de internationale actiedag ter verdediging van de vakbondsvrijheid en het stakingsrecht als fundamenteel mensenrecht. Als men het stakingsrecht aanvalt, valt men alle grondrechten aan. 


18/02/2015: Kapper? Word cadet of laureaat van de arbeid
Je bent jong en gemotiveerd en wil een carrière in de sector “Kapsel” uitbouwen?
Of, je bent zo geboeid door het beroep dat je je geroepen voelt om je kennis te delen en je beroep te verdedigen.
Herkenbaar? Misschien verdien jij dan wel de erkenning van “Starter” (cadet van de arbeid), “Future”, “Bachelor” of “Master” (laureaat van de arbeid).
18/02/2015: Oudere werklozen pesten is echt niet de juiste weg
Als de regering van Charles Michel haar plannen doordrukt, moeten oudere werklozen zowel ‘passief’ als ‘actief’ langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Tot hun 65ste in de meeste gevallen. Maar kruiwagens vol sollicitatiebrieven volstaan vaak niet om weer aan het werk te geraken. Oudere werkzoekenden kunnen er van mee spreken. Regering en werkgevers moeten dan ook hun verantwoordelijkheid opnemen. SWT-ers oproepen is verspilling van overheidsmiddelen en zeer dom.


Vermogenswinstbelasting nu!
12/02/2015: Militantenconcentratie Gemeenschappelijk Vakbondsfront in Brussel op 11 maart
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseert een militantenconcentratie in Brussel op 11 maart, vanaf 11u tot 13u. Met die militantenconcentratie wil het Gemeenschappelijk Vakbondsfront de druk op de regering verhogen aangaande: 
1. Rechtvaardige fiscaliteit en de tax shift. 
2. De regeringsmaatregelen in de werkloosheidsverzekering, de beschikbaarheid en de pensioenhervorming voor de privé- en openbare sector. 
3.De koopkracht en de indexsprong. 
4.De verdediging van kwalitatieve openbare diensten en de onderhandelingen voor de werknemers in de openbare sector en het onderwijs. Meer info volgt...

Klik hier voor de folder!
10/02/2015:  Sociaal akkoord: eerste stappen gezet, nog reuzenstappen te gaan
De algemene raad van het ACV keurde op 10 februari met een nipte meerderheid van iets meer dan 52% het ontwerp sociaal akkoord goed. Het akkoord met de werkgevers kwam er enkel dankzij stevige syndicale druk. Het akkoord zorgt ervoor dat vakbonden en werkgevers het overleg in handen houden. Dat we het niet moeten overlaten aan de rechtse regering. Maar ondanks belangrijke realisaties in het sociaal overleg met de werkgevers, blijven er nog veel onrechtvaardige en asociale regeringsmaatregelen. Het ACV gaat verder in verzet. 

07/02/2015: BTW verhogen om vermogenden opnieuw te ontzien
De verklaring van minister van Overtveldt dat een tax shift eerst én vooral een BTW-verhoging moet zijn, tart ieder gevoel voor rechtvaardigheid. Het gaat niet op om de tax shift in te vullen met een hogere bijdrage van diegenen die nu al het meest bijdragen. Lage en doorsnee inkomens mogen niet getroffen worden door de tax shift. En dat is het geval met BTW-verhogingen. De regering moet werk maken van een rechtvaardige en substantiële tax shift richting een grotere bijdrage van vermogenden. De wil om vermogenden te ontzien is blijkbaar sterker dan de zin voor fiscale en sociale rechtvaardigheid.
05/02/2015: Check je rechten als jobstudent
Veel studenten hebben een leuke werkervaring. Maar jaarlijks komen een aantal jongeren echter teleurgesteld terug van dit ’avontuur’. Het beloofde loon was er niet. Alle uren waren werkuren. Ziek zijn betekende ontslag...Wat moet je dan doen? Deze brochure legt het je haarfijn uit. Aan de hand van een aantal vragen leiden we jou door het kluwen van de jobstudentenwetgeving. In de ACV-brochure Lonend Studentenwerk en een handige infofiche vind je alles over de wetgeving jobstudenten en de 50 dagen-teller.
Nieuwe ACV brochure!
Het ACV is al jaren groot pleitbezorger van een rechtvaardige fiscaliteit. Een eerlijke fiscaliteit, die de mensen die meer bezitten, die een groter inkomen hebben, meer doet betalen. Want de rijkste gezinnen bezitten meer dan 60% van het vermogen in België.  Maar ze dragen niet overeenkomstig bij aan de belastingen. Het huidige belastingsysteem is niet rechtvaardig. Arbeid wordt erg zwaar belast. Financieel inkomen zoals dividenden, meerwaarden en renten worden nauwelijks of niet belast. De inkomsten uit arbeid vormen meer dan 50% van de belastinginkomsten. Vermogens nog geen 10%.   Dat willen we veranderen. Want het ACV wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. 
02/02/2015: Gendergelijkheid in de Chemische en Voedingsnijverheid
ACVBIE werkt op dit ogenblik samen met haar Spaanse collega's van de FITAG UGT aan een Europees project: "Bevorderen van gelijkekansenbeleid in de EOR's (Europese Ondernemingsraad) van de chemische en voedingsnijverheid".
Wij nodigen al onze militanten die zetelen in een EOR Chemie uit om deel te nemen aan de online enquête over de vertegenwoordiging binnen de Europese ondernemingsraden, gelijkekansenbeleid op het werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVE).

Opgelet! Deelnemen aan deze enquête kan tot 25 februari 2015.

23/01/2015: CAO-weekendploeg afgerond bij Pfizer
De vakbonden en de directie van Pfizer zijn reeds weken aan het onderhandelen om te komen tot een CAO-weekendwerk. Vlot liepen deze besprekingen niet, maar sinds de directie met teksten is boven gekomen werden belangrijke stappen gezet in de goede richting. De CAO werd ondertussen getekend door het ACV. Volgens de directie kan de weekendploeg pas tegen april operationeel zijn!

16/01/2015: Alcon geeft 125 uitzendarbeiders een vaste tewerkstelling
Na verschillende vergaderingen en druk vanuit de vakbonden om de wet van uitzendarbeid correct toe te passen op Alcon, is de directie van Alcon uit Puurs met een oplossing gekomen. Na overleg met de hoofdzetel in de USA, werd een bijsturing van het beleid beslist. Het laatste jaar was de verhouding vaste medewerkers en uitzendkrachten zo scheef gegroeid dat een totale ontsporing dreigde. Met de verstrenging van de wetging in september 2013 was de directie zich bewust dat zij wettelijk niet meer in regel waren. De vakbonden eisten nu maatregelen om dit te regelen! In het voorstel zouden een 125 uitzendkrachten in de loop van 2015 een contract van onbepaalde duur verwerven. vanaf april 2015 zou niemand meer, langer dan 2 jaar, een tijdelijk contract mogen hebben op Alcon, maar een contract van onbepaalde duur.  In de toekomst zou een tijdelijke situatie slecht nog maar 2 jaar mogen duren. Daarna zal dit een contract van onbepaalde duur betekenen, mits een positieve beoordeling.

14/01/2015: Ontwerpakkoord bereikt bij Capsugel voor CAO 2015-2016 en ondertussen goedgekeurd!
Op 14 januari 2015 werd de ganse dag besprekingen gevoerd tussen vakbonden en directie om te komen tot een nieuwe CAO 2015-2016. In de vooravond werd een ontwerpakkoord bereikt wat de vakbonden nu gaan verdedigen bij de arbeiders. Vrijdag 16/1 zal de uitslag van het referendum gekend zijn!
Update: De arbeiders hebben het ontwerp goedgekeurd met 55%.
12/12/2014: Jaarlijkse vakantie bouw 2015
De planning van jaarlijkse vakantie in de bouwsector voor 2015 is gekend. Zo kan je per regio nagaan wanneer de bouwsector met verlof gaat.
Nieuwe brochure 2015 beschikbaar! Download hier!
Onze bedrijven - Klik hier!
Nieuwsbrief voor werknemers in KMO 's!
Laatste update:
28/02/2015
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu