ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten  

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Klik hier en stuur ons een email!
Onze kantoren zijn alle dagen open vanaf 
9 uur tot 12.30 u en van 13.30 u t/m 17 uur (Donderdag zijn onze kantoren gans de dag gesloten)
Vrijdag open van 9 uur t/m 12.30 u.
Geef je carrière een vliegende start met ACV GO
Vredesbetoging wordt bloedbad in Ankara! Onder de doden ook vakbondsmensen. Onze deelneming aan de familie en vrienden van de vele slachtoffers van dit zinloos geweld!
Tussen de 80.000 en 100.000 betogers in Brussel!
07/10/2015: Betoging 7 oktober 2015 te Brussel een succes!
Zo'n 100.000 deelnemers volgens de vakbonden (80.000 volgens de politie) kwamen op straat om te betogen tegen 1 jaar besparingsbeleid. ACV-voorzitter Marc Leemans voelde zich gesterkt door de grote opkomst en vertelde aan de krant de Standaard: "We hebben de voorbije maanden al heel wat kunnen realiseren, bijsturen en afvijlen. En dat kan je alleen maar doen met de steun van zo'n grote achterban". De vakbonden verzetten zich met deze betoging tegen het "onverteerbare" regeerakkoord dat vorig jaar door de regering-Michel werd afgesloten. Ofwel "met kruimels vul je geen brooddoos".
02/10/2015: Wereldactiedag Holcim - Lafarge
Respect voor de rechten en de gezondheid van werknemers!
Lafarge-Holcim heeft zich geëngageerd om “veilige, gezonde en inclusieve arbeidsplaatsen” te garanderen. Dit neemt echter niet weg dat meer dan 300 mensen in de voorbije vier jaar zijn gestorven terwijl ze voor Lafarge en Holcim werkten.
Op 7 oktober, ter gelegenheid van de Werelddag voor waardig werk, vragen werknemers en werkneemsters over heel de wereld om een einde te maken aan precaire tewerkstelling.

Meer weten aangaande TTIP ? Klik hier!
Word ACV kandidaat - Klik hier!
25/09/2015: UPDATE: Ontwerpakkoord verworpen bij Pfizer
Op het pharmaceutisch bedrijf Pfizer in Puurs werd het ontwerpakkoord tussen vakbonden en directie in een referendum weggestemd met 76%.  De directie zal zich nu verder beraden. Op 15/10 zal de directie opnieuw met de vakbonden rond de tafel gaan zitten!
Waarom zijn vakbonden nog nodig?
16/09/2015: Nieuwe datum voor besprekingen Qualiphar
Op het pharmaceutisch bedrijf Qualiphar konden vakbonden van arbeiders en bedienden geen ontwerpakkoord bereiken met de directie van het bedrijf. De directie had geen mandaat om vandaag effectief de besprekingen af te ronden. Op 19/10/2015 zullen vakbonden en directie de onderhandelingen weer opstarten.
ACV BIE haalt gelijk bij grondwettelijk hof! Klik hier!
28/09/2015: UPDATE: Proficos uit Heist ontslaat 100 personeelsleden
Op een bijzondere ondernemingsraad bij Proficos uit Heist O/D Berg werd door de directie en een gerechtsmandataris een gedeeltelijke overname toegelicht. Het bedrijf wordt overgenomen door Airopack (Airolux) of de beheerder achter deze groep die het gedeelte van Proficos zal overnemen onder de naam Airosolution.
Van de 150 personeelsleden worden er dus 100 werknemers ontslagen, 39 arbeiders en 12 bedienden mogen blijven. Toevallig worden ook alle vakbondsafgevaardigden ontslagen. Op 28/9 om 9 uur is het dossier voorgekomen op de rechtbank van koophandel, onmiddellijk gevolgd door de homologatie volgen. Op 1/10 werd het faillisement van Proficos uitgesproken en werd door de rechtbank onmiddellijk een curator aangesteld. De curator heeft ondertussen de ontslagbrieven en C4 verzonden.
Vraag het aan het ACV ?
11/09/2015: Veilig werken op hoogte!
Val niet uit de lucht!
Op 01/09/2015 werd het startschot gegeven voor de nieuwe welzijnscampagne van het navb "Veilig werken op hoogte". Deze campagne heeft als doel om iedereen in de bouwsector te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen die verband houden met werken op hoogte.
Op de website van het navb vindt u alle informatie over de campagne.
10/09/2015: Nieuwe feestdagreglementering voor uitzendkrachten
Op aandringen van ACV en na positief advies van het paritair comité voor uitzendarbeid, zijn uitzendkantoren nu verplicht feestdagen te betalen wanneer de feestdag valt tussen twee dagen waarop de uitzendkracht onder contract is via hetzelfde uitzendkantoor bij dezelfde onderneming. Het KB dat dit regelt werd inmiddels ook gepubliceerd. Check de details, de handige voorbeelden en sta op je rechten als uitzendkracht...
Klik hier voor meer informatie!
20/06/2015: Sectorakkoord chemie goedgekeurd en getekend
Sectorakkoord chemie voor 2015-2016 werd door alle organisaties goedgekeurd. De CAO-teksten werden ondertussen getekend in het paritair comité.
>> CAO-17 (2015-2017) (SWT)
Kijk nu bij brochures voor onze nieuwste uitgaven!
Onze sectoren!
ACV BIE Plus! Klik hier voor meer info!
Nieuwe brochure 2015 beschikbaar! Download hier!
Onze bedrijven - Klik hier!
Lang ziek geweest en veel vragen? Alles tref je op deze website!
Laatste update:
12/10/2015
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu